sobota, 3 września 2011

Wiedeń 2011r. - Kahlenberg


 Podczas wojny trzydziestoletniej w roku 1643 Szwedzi złupili zabudowania gospodarcze klasztoru, zmuszając pustelników do opuszczenia terenu zakonnego. 11 września 1683 roku armia cesarska, dowodzona przez Karola Lotaryńskiego, zajęła Kahlenberg i Leopoldsberg. Był tu także król Jan III Sobieski ze swoją armią, który spędził w tym miejscu noc z 11 na 12 września, a o czwartej rano 12 września uczestniczył w Mszy św., którą celebrował - na ruinach kościoła i klasztoru - legat papieski Marco d'Aviano. Po Mszy św. odbyła się ostatnia narada wojenna, po której Sobieski wydał rozkaz decydującej bitwy. Bitwa, jak wiemy zakończyła się klęską Turcji. 
4 kwietnia 1906 roku dokonano aktu przekazania kościoła św. Józefa polskiemu Zgromadzeniu Zmartwychwstańców. W roku 1930 w zakrystii pokamedulskiej i usytuowanej przy niej kaplicy, poświęconej bł. Innocentemu XI i Janowi III Sobieskiemu urządzono niewielkie muzeum o tematyce Odsieczy Wiedeńskiej. 13 września 1983 roku, w trzechsetną rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej przebywał na Kahlenbergu Jan Paweł II.Czy ktoś o tym wiedział, co tutaj jest napisane na tej tablicy.


Kaplica dość mała ale śliczny ołtarz.


W pomieszczeniu obok znajduje się małe muzeum poświęcone Odsieczy Wiedeńskiej.

Większość polskich wycieczek ma w swoich programach odwiedzenie tego miejsca.


Co daje badanie metodą Voll'a ?

Brak komentarzy: